Op vakantie

Wanneer u uw hond mee naar het buitenland wilt nemen, krijgt u te maken met de buitenlandse wet- en regelgeving.

Recent zijn de regels van enkele landen aangepast, hieronder een korte samenvatting van deze wijzigingen. Houd rekening met het volgende:
•De dieren moeten in het bezit zijn van een Europees dierenpaspoort.
•De dieren moeten ingeënt zijn tegen hondsdolheid (rabiës) tenminste 21 dagen voor de reis.
•De dieren moeten geïdentificeerd zijn, sinds 3 juli 2011 is alleen de chip toegestaan.
•Wanneer u met meer dan vijf dieren reist, valt uw reis voor de wet- en regelgeving meestal onder de categorie "commercieel verkeer". In dat geval kunnen er andere regels gelden! (zie website licg.nl)
•Regels kunnen snel veranderen, neem daarom voor de meest recente regels contact op met de ambassade van het gewenste land.
•Let op! U heeft niet alleen te maken met de regels van het land dat uw eindbestemming is, maar ook met de regelgeving van ALLE landen waar u doorheen reist!
•De regels bij genoemde landen gelden voor dieren vanuit Nederland, voor dieren die vanuit andere landen reizen (vooral als dit landen buiten de EU zijn) kunnen andere regels gelden.
•Voor de meeste landen binnen de EU gelden de bovenstaande regels (paspoort, chip en rabiës vaccinatie minimaal 21 dagen voor vertrek). Echter voor een aantal landen waren er aanvullende eisen, deze zijn nu voor een deel veranderd.

Noorwegen

Let op: Noorwegen is geen lid van de EU, de algemene EU-regels gelden hier dus niet!
•Diersoorten: hond, kat, fret.
•Verplichte inentingen: inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. Deze moet plaatsvinden minimaal 21 dagen voor invoer. Na de eerste vaccinatie binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren zoals in de bijsluiter aangegeven door de fabrikant van het vaccin.
•Identificatie: verplichte chip, of een goed leesbare tatoeage mits deze bewijsbaar is gezet voor 3 juli 2011. Uw dier moet gechipt of getatoeëerd zijn voordat de rabiësvaccinatie wordt gegeven!
•EU dierenpaspoort: verplicht.
•Dieren jonger dan 3 maanden: worden in uitzonderingsgevallen toegelaten.
•Bijzonderheden: De volgende dieren zijn verboden Noorwegen in te voeren: Pit Bull Terriër, Fila Brazilieira, Tosa Inu, Dogo Argentino, American Staffordshire Terrier, de Tsjechoslowaakse wolfhond en honden die een kruising zijn van de hond met de wolf. Voor honden waarvan niet duidelijk is dat zij niet tot bovenstaande rassen of kruisingen behoren, is een originele stamboom vereist om aan te tonen dat het niet een hond van één van bovenstaande rassen, of een kruising van (één van) bovenstaande rassen betreft (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de Saarloos Wolfhond: zorg dat u stamboompapieren kunt tonen!).
•Aanvullende eisen: Uw hond of kat moet ontwormd worden (Praziquantel) binnen 10 dagen voor invoer. Uw dierenarts tekent dit in het paspoort op, hierbij moet de datum en het gebruikte merk vermeld worden. Binnen 7 dagen na aankomst in Noorwegen moet de wormenbehandeling door een dierenarts herhaald worden. Reist u via Zweden en is de wormenbehandeling meer dan 10 dagen geleden op het moment dat u de grens naar Noorwegen over wilt, dan moet u binnen 2 dagen voor u de grens naar Noorwegen over gaat nog eens behandelen tegen wormen. Deze behandeling mag u zelf uitvoeren, u dient daarbij een verklaring op te stellen.

Het dier moet minimaal 6 aaneengesloten maanden in EU-/EVA- landen verbleven hebben. De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting EFTA) bestaat uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Indien uw dier niet minimaal 6 aaneengesloten maanden in EU-/EVA-landen is geweest, gelden er andere voorwaarden.

Zweden
•Diersoorten: hond, kat, fret.
•Verplichte inentingen: inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste enting moet minstens 21 dagen voor invoer gegeven wordt. Daarna moet het dier binnen het vaccinatieschema opnieuw ingeënt worden, zoals in de bijsluiter van de fabrikant van het vaccin aangegeven wordt.
•Identificatie: verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn v??rdat de rabiësvaccinatie is gegeven. Indien het dier door de dierenarts al eerder gevaccineerd is tegen rabiës terwijl het nog niet gechipt was of de dierenarts heeft een rabiësvaccinatiecertificaat gezien van het betreffende dier, dan kan de dierenarts een “identity certificate” schrijven.
•EU dierenpaspoort: verplicht.
•Dieren jonger dan 3 maanden: niet toegestaan.
•Aanvullende eisen: het dier moet de afgelopen 6 maanden in EU-landen of in EVA- landen verbleven hebben. De Europese Vrijhandelsassociatie (EVA, Engelse afkorting EFTA) bestaat uit IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. U moet alle originele papieren, inclusief het vaccinatieboekje gekoppeld aan het identificatienummer van het dier, bij u hebben. Dieren moeten aan de grens gemeld worden.

Finland
•Diersoorten: hond, kat, fret.
•Verplichte inentingen: inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste keer minstens 21 dagen voor vertrek vaccineren, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren. Dieren jonger dan 3 maanden hoeven niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (rabiës).
•Identificatie: verplichte chip.
•EU dierenpaspoort: verplicht.
•Dieren jonger dan 3 maanden: katten en honden jonger dan 3 maanden zijn toegestaan wanneer u aan de volgende eisen voldoet: het jonge dier wordt rechtstreeks van de fokker naar Finland geïmporteerd. Er is een schriftelijke verklaring van de fokker dat het jong tot aan de reis is opgegroeid op de geboorteplek en niet in contact is geweest met dieren die mogelijk besmet waren met hondsdolheid (rabiës). Het jonge dier is jonger dan 3 maanden op het moment van import. Het jonge dier heeft een chip ter identificatie. Het jonge dier heeft een EU-paspoort. Het jonge dier wordt direct vanuit het land van herkomst geïmporteerd. Luchttransport mag plaatsvinden via een ander land, mits het dier binnen de internationale zone van het vliegveld blijft. Het jonge dier hoeft niet gevaccineerd te worden tegen hondsdolheid (rabiës).

Aanvullende eisen: behandeling tegen wormen met Praziquantel of Epsiprantel tegen lintworm is alleen verplicht voor de hond. Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in Finland moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen!

Verenigd Koninkrijk (Engeland, Noord-Ierland, Schotland, Wales)
•Diersoorten: hond, kat, fret.
•Verplichte inentingen: inenting tegen hondsdolheid (rabiës) is verplicht. De eerste inenting moet minstens 21 dagen voor vertrek gegeven worden, daarna binnen het vaccinatieschema opnieuw vaccineren.
•Identificatie: verplichte chip. Het dier moet gechipt zijn v??rdat de rabiësvaccinatie is gegeven!
•EU dierenpaspoort: verplicht.
•Dieren jonger dan 3 maanden: niet toegestaan.
•Bijzonderheden: bepaalde typen honden zijn verboden in het VK: Pittbull, Japanse Tosa, Dogo Argentino en Fila Brasileiro. Let op, het gaat daarbij niet noodzakelijkerwijze om rashonden maar ook om honden die op deze rassen lijken!
•Aanvullende eisen: een hond moet verplicht behandeld worden tegen wormen (Praziquantel). Tussen 24 uur en 120 uur (1-5 dagen) voor het moment van aankomst in het Verenigd Koninkrijk moet de hond door een dierenarts behandeld worden tegen lintworm (u mag dit niet zelf doen). Laat de dierenarts de dag en het tijdstip waarop dit gebeurt in het paspoort zetten, ondertekenen en afstempelen! Behandeling tegen teken is niet verplicht maar wordt wel zeer aangeraden. Geadviseerd wordt om behalve het EU dierenpaspoort ook eventuele oude vaccinatiedocumenten mee te nemen, ter ondersteuning van de Rabiësvaccinatie. U mag dieren alleen importeren via de officiële goedgekeurde transportroutes.
•Extra informatie: Als het oude paspoort vol is, zijn dit de regels voor het invullen van een nieuw paspoort door uw dierenarts:•laatste rabiësvaccinatie overnemen (ook als deze al in het oude paspoort genoemd is)
•Eventuele bloedtest overnemen
•Pag. 1 t/m 3 volledig invullen (dus ook chip)
•Oude paspoort hoekje afknippen
•Beide documenten meenemen

Samenvatting:
•Voor alle landen geldt dat de hond moet kunnen worden geïdentificeerd door middel van een chip en in het bezit moet zijn van een Europees dierenpaspoort.
•Minimaal 21 dagen voor het vertrek naar het buitenland moet de hond zijn gevaccineerd voor rabiës, meestal is deze vaccinatie 3 jaar geldig.
•De titerbepaling op rabiës is komen te vervallen, evenals de aantoonbare tekenbehandeling (voor het Verenigd Koninkrijk wel ‘geadviseerd’).
•Bij een aantal landen (o.a. het VK, Noorwegen en Finland) moet de hond een aantal dagen voor binnenkomst worden behandeld tegen lintworm. Deze behandeling moet door een dierenarts worden gedaan en moet worden geregistreerd in het paspoort. Soms moet deze behandeling binnen 7 dagen in het land nog een keer herhaald worden (Noorwegen). Ook ditmaal moet een dierenarts dit registreren in het paspoort.

Voorpagina-slider: 
Ja