FAQs

Hoewel de benamingen Working Test (WT) en Orweja Working Test (OWT) erg op elkaar lijken, gaat het toch om heel verschillende wedstrijden. Het zijn weliswaar alletwee wedstrijden waarbij honden niet gestandaardiseerde, meervoudige apporteerproeven moeten volbrengen, maar daar houdt de vergelijking...

Pages