January 2020

OOGAANDOENINGEN GLAUCOOM

Glaucoom of groen staar (hoge oogdruk)

Wat is glaucoom?

Glaucoom of groene staar is een oogbeschadiging ten gevolge van een verhoogde druk in het oog. De verhoogde druk ontstaat bij de hond vrijwel altijd door een blokkade in de afvoer van het kamerwater uit het oog. Het kan berusten op een erfelijke afwijking (primair glaucoom), of het gevolg zijn van een andere oogafwijking, bijvoorbeeld het loslaten van de lens of van een ontsteking in het oog (secundair glaucoom).